//////

AKTYWIZACJA ŚRODOWISKA

  1. W 1989 r. w pierwszych dniach stycznia odbył się w Moskwie I Fe­stiwal Rosyjskiej Muzyki Prawosławnej, w połowie maja zaś – I Festiwal Współczesnej Rosyjskiej Muzyki Religijnej; podobne imprezy urządza się w innych miastach. Po piąte wreszcie – zauważalna jest wyraźna aktywizacja środowiska mu­zycznego: obfitość publicznych dyskusji i sporów, poszukiwania nowych form działalności, powstawanie nowych zespołów, instytucji, imprez, gazet, a wszystkiego tego tak wiele, że wręcz przekracza możliwości percepcji. I tak np. narodziło się kilka nowych, działających na zasadzie impresaryjnej teatrów muzycznych oraz niezliczone zespoły kameralne; wyrosły liczne nowe festi­wale, w tym np. w Moskwie oprócz tych, o których już wspominałem, drugi obok „Moskiewskiej Jesieni” festiwal muzyki współczesnej „Alternatywa”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *