//////

KILKA PROBLEMÓW

Tak więc teoria edukacyjna składałaby się ze zdań wywiedzionych z dyscyplin akademickich i tym samym tworzyłaby racjonalne zasady działania dla praktyki edukacyjnej.Istnieje kilka problemów związanych z takim sposobem pojmowania teorii edukacyjnej. Pierwszy problem dotyczy łączenia zasadniczo różnych dyscyplin w teorię edukacyjną. Dyscypliny, by użyć tu własnego powiedzenia Hirsta, są niezależnymi od siebie drogami prowadzącymi do zrozumienia świata. W mia­rę jak dorastały i stawały się odrębne, rozwijały niezależne od siebie pojęcia, logikę i testy prawdziwości. Ponieważ, ściśle rzecz biorąc, dyscypliny odnoszą się do różnych spraw w różny sposób, nie ma powodu przypuszczać, że gdy ich rezultaty zbierze się razem, będą one pasowały do praktycznych spraw, które trzeba rozwiązać.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *