//////

MOŻLIWY SPOSÓB POJMOWANIA

Jeden możliwy sposób pojmowania teorii edukacyjnej (Hirst posługiwał się nim w swoich wcześniejszych artykułach, ale odrzucił w ostatnim) to trak­towanie tej teorii jako kombinacji stosowanych nauk społecznych, stosowanej historii i stosowanej filozofii. Aby skonstruować teorię edukacyjną, należy wziąć filozofię wychowania, historię wychowania, psychologię wychowawczą socjologię wychowania oraz zastosować ich wyniki do praktyki edukacyjnej. Ale nawet ten zestaw mógłby nie wystarczać. Wartości i cele edukacji, które nie mogą być zaliczone do żadnej z tych dyscyplin, powinny być także włączone w teorię edukacyjną, by zapewnić praktyce ukierunkowanie, ale te wartości cele wymagałyby odrębnego uzasadnienia, zanim mogłyby być włączone w teorię.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *