//////

MUZYKA

Była to muzyka piękna, acz w poprzednich latach skazana tu na niebyt – muzyka kompozytorów-emigrantów. Urodzony w 1935 r. Estończyk Arvo Part, którego utwór zainaugurował wieczór, opuścił Związek Radziecki w końcu lat siedemdziesiątych, już jako twórca szeroko na świecie znany, jeden z czoło­wych przedstawicieli radzieckiej muzycznej awangardy. W młodości należał do pierwszych, którzy w ZSRR zwrócili się ku dodekafonii i aleatoryce, potem nastąpił w jego twórczości okres zainteresowań polistylistyką, wreszcie – mi- mmalizmem; niezależnie jednak od transformacji stylistycznych, którym pod­legała i różnorodności technik, którymi się posiłkowała, muzyka jego niemal od samego początku kreowała* odrębny, niepowtarzalny własny świat, charak­teryzujący się czystością i szlachetnością zamysłu i wyrazu, wewnętrznym skupieniem, często atmosferą pewnej tajemnicy, do której nie każdy bez wysił­ku może mieć dostęp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *