//////

NAD ESTRADĄ

Sala Wielka liczy dziś 1790 miejsc. Nad estradą widnieje płaskorzeźbiona podobizna Mikołaja Rubinsteina. Pierwszego dyrektora Konserwatorium upa­miętnia też olejny portret w hallu autorstwa W. Jakowlewa; po przeciwnej stronie hallu wisi portret Liszta pędzla Riepina z 1886 r. We foyer, w miejscu, gdzie niegdyś znajdował się zniszczony w czasie wojny witraż z wizerunkiem św. Cecylii, wisi sporych rozmiarów obraz Riepina z 1872 r. Kompozytorzy słowiańscy. Na płótnie, które powstało dla głośnej restauracji „Słowianskij bazar” i przez wiele lat tam się znajdowało, artysta wyobraził zgromadzonych w salonie i zajętych rozmową Glinkę, Odojewskiego, Dargomyżskiego, La­skowskiego, Lwowa, Wierstowskiego, Gurilowa, Bortnianskiego, Turczanino- wa, braci Rubinsteinów, Bałakiriewa, Sierowa i Rimskiego-Korsakowa, Cho­pina, Ogińskiego, Lipińskiego i Moniuszkę, Smetanę, Naprawnika, Hordka i Bendla. W końcu po siedemdziesięciu minutach oczekiwania na estradę weszli muzycy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *