//////

NORMATYWNA TEORIA EDUKACJI

Podejście, które nazywam normatywną teorią edukacji, zostało przed­stawione lub przynajmniej zasugerowane w trzech artykułach napisanych przez Paula Hirsta. W znacznym stopniu zostało ono skonstruowane jako przeci­wieństwo omówionych  poglądów 0’Connora, który uważał, że teoria edukacyjna jest stosowaną nauką społeczną. Hirst uważa, że teoria edukacyjna nie może być w ten sposób ograniczana. Aby stać się adekwatną teorią edukacyjną, musi ona doprowadzić do użycia w praktyce całej naszej wiedzy o edukacji. Mimo że ten pogląd stara się uregulować problemy przypisywane naukowym koncepcjom teorii edukacyjnej, chciałbym podkreś­lić, że nie są tu adekwatnie uwzględnione pojęcia edukacyjnej teorii i praktyki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *