//////

NORMY KONTROLOWANEGO EKSPERYMENTU

Schón stara się tak podejść do eksperymentów i sposobu eksperymentowania, by mogli je stosować w celu połączenia badań z praktyką.W profesjonalnej praktyce normy kontrolowanego eksperymentu mogą być spełnione w najlepszym razie w sposób ograniczony. Praktyk pracujący w określonej sytuacji z konkretnym problemem nie jest zwykle w stanie trzymać zmiennych pod kontrolą, nie może też odejść na bok, by popatrzeć na sytuację z obiektywnego punktu widzenia. Praktyk jest zainteresowany wyni­kiem eksperymentu. Zależy mu również zwykle na zmianie danej sytuacji, podczas gdy badacza interesuje przede wszystkim zrozumienie pewnej klasy zjawisk, a niekoniecznie zmiana poszczególnych przypadków. To powstrzymu­je również praktyka przed stosowaniem w pracy logiki testowania hipotez.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *