//////

OPIS PODEJŚCIA

Moim pierwszym zadaniem jest więc dać opis podejścia, jakie zdecydowa­łem się nazwać „normatywną teorią edukacyjną”. Hirst zaczyna od omówienia dwu przedłożonych przez 0’Connora propozycji definicji teorii edukacyjnej. 0’Connor jest zwolennikiem definiowania teorii jako zestawu logicznie wzajemnie połączonych hipotez, które zostały potwierdzone przez obserwację. Druga definicja, którą 0’Connor odrzuca, a Hirst akceptuje, głosi, że teoria jest to „zestaw lub system reguł albo zbiór przepisów, który kieruje lub kontroluje działania różnego rodzaju” . Przyjmując tę szerszą definicję, Hirst przyzwala, by teoria edukacyjna zawierała o wiele więcej niż tylko naukę; będzie ona się odwoływać do „całej teoretycznej wiedzy dostępnej w naukach społecznych… ale odwołuje się także do historii, filozofii i innych — do wszystkiego, co jest istotne dla formułowania i uzasadniania jej racjonalnych zasad”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *