//////

OTWARCIE PO LATACH

Otwarcie po dziesięciu latach pracy restauratorów i badaczy Muzeum Sza­lapina nie było wszakże tylko po prostu uruchomieniem kolejnej placówki kulturalnej. Ceremonia ta – w której uczestniczyło m.ia jedno z czworga żyjących jeszcze dzieci artysty, mieszkająca we Włoszech z górą osiemdzie­sięcioletnia już Tatiana Fiodorowna – była zarazem kolejnym ważnym aktem likwidacji w ZSRR „białych plam” w biografii artysty, ujawniania otaczanych dotąd milczeniem epizodów jego życia, ostatecznej w atmosferze „głasnosti” i pieriestrojki jego rehabilitacji; Idzie tu przede wszystkim o fakt pozbawienia w 1927 r. przebywającego już wtedy od pięciu lat za granicą Szalapina tytułu ludowego artysty Republiki (otrzymał go w radzieckiej Rosji jako pierwszy z ludzi sztuki już w roku 1918) w związku z udzieleniem przezeń finansowego wsparcia głodującym dzieciom rosyjskich emigrantów. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *