//////

PEWIEN TYDZIEŃ MARCA

Ewie Podleś i Jerzemu Marchwińskiemu, którzy 11 marca staraniem Ośrod­ka Informacji i Kultury Polskiej dali w Moskwie zaiste wspaniały recital w Sali Rachmaninowowskiej Konserwatorium, przyszło występować w kon­kurencji straszliwej. Owego tygodnia nastąpił w Moskwie prawdziwy zlot gwiazd. Rozpoczął go Gidon Kremer, przyjechawszy na koncert z zespołem solistów moskiewskiej filharmonii kierowanym przez Jurija Baszmieta czym bliżej w szkicu następnym – oraz na recitale z Martą Argerich (grali program dość nietypowy: sonaty Schumanna, Francka, Janźćka i Bartóka). Potem zjechał Yehudi Menuhin, by poprowadzić dobroczynny – dochód szedł na rzecz ofiar trzęsienia ziemi w Armenii – wieczór mozartowski (Koncert fortepianowy d-moll KV 466, Koncert skrzypcowy D-dur KV 211 z Władimi­rem Spiwakowem, Reąuiem) i wystąpić w duecie z pianistką Wiktorią Postnikową. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *