//////

PODSUMOWANIE DYSKUSJI

Podsumowuje tę dyskusję fakt, że Schón nie dostarczył specyficznej epistemologii refleksyjnej praktyki. Wykazywałem, że dwie pokazane przez Schóna główne właściwości takiej epistemologii — określanie problemu i prowadzenie eksperymentu — nie różnią się od epistemologii tradycyjnej racjonalności. Schón nie stworzył zatem takiego opisu refleksyjnej praktyki, który pojęciowo odróżniałby ją od modelu przez niego samego odrzucanego. Nie chcę jednak sformułować wniosku, że podejście zaprezentowane przez Schóna powinno zostać odrzucone. Problemy związane z tradycyjną racjonal­nością, na które zwraca on uwagę, istnieją realnie, natomiast różnice między refleksyjną praktyką a tamtym dominującym modelem są ujęte bardzo wnikliwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *