//////

POŁĄCZENIE W ZWARTĄ CAŁOŚĆ

Bardzo trudno zorientować się, jak to wszystko miałoby być połączone w zwartą całość. Oczywiście nie ma tu możliwości znalezienia spoistości, którą teorie uzyskują zwykle poprzez koncentrację na temacie. Nie ma również żadnego specjalnego zestawu procedur, który by był wyodręb­niony jako właściwy dla normatywnej edukacji. Zgodnie z definicją tej teorii podejście charakterystyczne dla jakiejkolwiek dyscypliny naukowej może być zastosowane do budowy normatywnej teorii edukacji. Sama teoria nie daje podstaw do wyrażenia poglądu, że jakiś sposób badania zjawisk tu nie pasuje; trudno nawet powiedzieć, czy nie będzie potrzebna znajomość koniugacji francuskich czasowników.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *