//////

PRAKTYCZNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

Jeśli praktyk wierzy, że pokazanie uczniom filmów zwiększa ich zainteresowanie przed­miotem, potem pokazuje filmy i widzi, że poziom zainteresowań się nie zmienił, to mamy wystarczający powód do odrzucenia pierwotnej praktycznej reguły postępowania.Drugie kryterium jest takie, że praktyczne reguły postępowania muszą być uzasadnione właściwą wiedzą i wartościami. „Jeśli praktyczne reguły po­stępowania mają nadawać się do racjonalnej obrony, to muszą być for­mułowane i wypróbowywane w sposób uwzględniający szersze poglądy wartości dające się racjonalnie uzasadnić. Tak więc w odniesieniu do spraw praktycznych zadaniem takich dyscyplin, jak psychologia, socjologia i filozo­fia, jest zbudowanie kontekstu z owych łatwiej dających się racjonalnie uzasadnić poglądów i wartości, niezbędnych potem dla stworzenia i praktycz­nego przetestowania praktycznych reguł postępowania” .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *