//////

PRZEDYSKUTOWANIE SPRAWY

Dla przedyskutowania sprawy odwołajmy się teraz do „wartości dobrze zakorze­nionej” w filozofii edukacji, głoszącej, że nauczyciel powinien starać się, by uczniowie mieli wysokie osiągnięcia w nauce. To także tworzy kontekst dla praktycznej reguły postępowania, ale nie daje racjonalnego uzasadnienia dla niej. Dyscyplina naukowa mówi nam, że osiągnięcia w nauce uczniów to jest coś, co w trakcie nauczania nauczyciel musi mieć na uwadze, ale nie broni ona poglądu, że nauczając, należy poruszać się po sali. Mamy jednak możliwość racjonalnej obrony praktycznej reguły głoszącej, że nauczyciele powinni poruszać się po klasie dla zwiększenia osiągnięć w nauce, jeśli połączymy „odkrycie” z badań nad nauczaniem, że chodzenie po klasie przyczynia się do zwiększenia osiągnięć, z „odkryciem” filozofii edukacji, że osiągnięcia w nauce powinny być stymulowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *