//////

PRZYJMUJĄC DEFINICJĘ

Przyjmując tę defini­cję, Hirst umieścił teorię edukacyjną w obrębie wiedzy, która ma do czynienia z działaniami człowieka. Scjentystyczna koncepcja, którą Hirst odrzuca, zajmuje się zjawiskami czy stanami rzeczy i ich przyczynami. Teoria edukacyj­na — zdaniem Hirsta — ma do czynienia z tym, co ludzie robią, i ich racjami czynienia tego; traktuje ona te racje, przyjmując szczególny filozoficzny pogląd dotyczący stosunku między działaniami a racjami. Ponieważ racje i działania nie są tutaj logicznie niezależne i ponieważ racje działań (w przeciwieństwie do przyczyn) są normatywne (i czasem moralne), określiłem to stanowisko jako „normatywną teorię edukacyjną”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *