//////

PRZYPADKI WSZYSTKICH TYPÓW

Istnieje parę zagadek wywołanych przez podejście Schóna do eksperymen­towania. Mimo że eksperymenty prowadzone przez refleksyjnego praktyka są traktowane jako przypadki wszystkich trzech typów eksperymentu jednocześ­nie, to jednak przykłady, jakie Schón daje, są bardzo odmienne od tych, jakie spotykamy w naukach ścisłych. Oba przykłady, które Schón opisuje, dotyczą sytuacji, w której praktyk omawia przypadek z uczniem. W pierwszym psychiatra rozmawia ze stażystą o tym, jak określić problemy pewnej kobiety. Praktyk sugeruje studentowi, by traktować ten przypadek jako przykład transferencji (przemieszczenia), co jest odmienne do sposobu widzenia tego problemu przez studenta.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *