//////

RELACJE MIĘDZY DYSCYPLINAMI

Trzeci i ostatni sposób, w jaki Hirst opisuje relacje między dyscyplinami naukowymi a praktycznymi regułami postępowania, ujmuje sprawę tak, że dyscypliny pomagają „w każdy możliwy sposób” w formułowaniu i praktycz­nym sprawdzaniu tych reguł. Pozwalam sobie zauważyć, że to sformułowanie jest zbyt mętne, aby mogło pomóc w zrozumieniu relacji między regułami działania a wiedzą zawartą w dyscyplinie. „Każdy możliwy sposób” oznacza wszelki rodzaj relacji, jakikolwiek się zdarzy; musi więc zawierać wcześniej wykluczoną możliwość, że dyscyplina pomaga w formułowaniu praktycznej reguły w ten sposób, iż jest przesłanką poprawnego rozumowania dedukcyj­nego, którego wnioskiem staje się praktyczna reguła.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *