//////

RÓŻNICE W EKSPERYMENTOWANIU

Istnieje także różnica pomiędzy kontrolowanym eksperymentowaniem a eksperymentowaniem w obrębie refleksyjnej praktyki dotycząca decyzji o  zatrzymaniu eksperymentu. W kontrolowanym eksperymencie badacz mógł w zasadzie prowadzić go nieskończenie długo, ponieważ jego zadaniem było falsyfikowanie rywalizujących ze sobą hipotez. Póki eksperymentator nie sformułuje hipotezy bardziej odpornej na falsyfikację niż te dotąd testowane, badanie może być kontynuowane. W refleksyjnej praktyce idzie o zmianę sytuacji; więc jeśli jakieś posunięcie przyniesie zamierzone rezultaty, a skutki niezamierzone można uznać za pożądane, to cel zostaje osiągnięty i eks­peryment można zakończyć.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *