//////

SFORMUŁOWANIE PROBLEMU

Pierwszym zadaniem w refleksyjnej praktyce jest sformułowanie problemu. Dobrze przygotowany nauczyciel będzie miał do swojej dyspozycji dużo wiedzy i zdolności, ale zdarzą się momenty, gdy ta wiedza nie będzie mogła być użyta w spontaniczny, nierefleksyjny sposób. W tych przypadkach, gdy refleksyjna praktyka jest wymagana, nauczyciel będzie musiał sformułować problem, w którym powinno się ujrzeć sytuację w inny, może nowy sposób. Refleksyjny nauczyciel zdobędzie zasób kategorii, przykładów, wzorów, obra­zów itp., do których będzie się mógł odwołać przy formułowaniu problemu. Ponieważ pierwszy krok w refleksyjnej praktyce to opisać sytuację w nowy sposób, człowiek nie może być refleksyjny bez posiadania pewnego zasobu pojęć, za pomocą których poszczególne przypadki mogą być opisane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *