//////

STANOWISKO NORMATYWNEJ TEORII

Opisując pośrednią rolę dyscyplin naukowych, Hirst używa takich zdań, jak: „jest ich zadaniem wspomagać te procesy w każdy możliwy sposób”, „tak dalece, jak mogą one sugerować formy praktyki…”.Stanowisko normatywnej teorii edukacyjnej jest więc takie, że zaczynamy od rzeczywistej praktyki i usiłujemy stwierdzić, czy to, co jest faktycznie czynione, daje się racjonalnie uzasadnić. Aby dokonać tej oceny, musimy sprawdzić, czy praktyczna reguła postępowania może być przetestowana w praktyce i czy jest jakoś sugerowana przez uznane konkluzje tej czy innej dyscypliny naukowej. Takie postępowanie będzie bez wątpienia złożone, ponieważ każda praktyczna działalność w szkole będzie się odwoływać do różnych dyscyplin naukowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *