//////

UWAGA I REFLEKSJA

Schón następnie koncentruje uwagę na wiedzy i refleksji przejawianej przez profesjonalistę praktyka — nazywa je „wiedzą zawartą w praktyce” (kno- wing-in-practice) i „refleksją podejmowaną w trakcie praktyki” (reflecting in practice). Refleksja podejmowana w trakcie praktyki ma miejsce wówczas, gdy zjawisko, z którym praktyk ma do czynienia, wykracza poza normalne kategorie wiedzy, zwykle koniecznej do praktycznego działania. Kiedy lekarze spotkają pacjentów, których dolegliwości nie pasują do żadnych standar­dowych opisów lub wobec których kuracja nie działa tak, jak się spodziewano, wówczas angażują się właśnie w „refleksję w trakcie praktyki”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *