//////

W NOWATORSKI SPOSÓB

Nie jest jednak tak, że cechy zawsze będą oczywiste i łatwe do przewidzenia. Możemy widzieć rzeczy w sposób nowator­ski, niezwykły czy metaforyczny, ale oznacza to tylko, że możemy przypisać obiekty kategoriom właśnie w sposób nowy, niezwykły lub metaforyczny. Schón przytacza przykład wynalazców, którzy starali się poprawić pędzel do malowania i rozpoczęli swą uwieńczoną sukcesem pracę przez potraktowanie pędzla jako rodzaju pompy — jest to przykład na postrzeganie pędzla w nowatorski sposób i na podporządkowanie go nowej kategorii. Nieskutecz­na jest więc podjęta przez Schóna próba rozróżnienia między postrzeganiem rzeczy „jako coś” a „przypisywaniem do jakiejś kategorii”. Lecz czy ta różnica jest przywrócona, jeśli doda się uwagę, że początkowo człowiek nie potrafi opisać podobieństw i różnic?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *