//////
Mapa strony

WYWOŁANIE ZAMIERZONYCH ZMIAN

W każdym przypadku działanie może wywołać zamierzone zmiany lub nie. Jeśli zmiany pojawiają się, działanie zostaje, zdaniem Schóna, potwierdzone; jeśli zmian nie ma, jest zanegowane. Ostatni rodzaj eksperymentów to testowanie hipotez. Jest to rodzaj eksperymentowania używany w modelu technicznej racjonalności i ogólnie w naukach ścisłych. Kiedy ten rodzaj eksperymentu pojawia się w refleksyjnej praktyce, mamy do czynienia z taką samą logiką jak w naukach ścisłych. Formułuje się hipotezę, że zmiana w obrębie jednej zmiennej (niezależnej) wywoła zmianę w innej zmiennej (zależnej). Pozostałe zmienne są pod kontrolą, a jeśli rezultaty testu podtrzymają hipotezę, to powiemy, że została ona zweryfikowana; jeśli nie, to powiemy, że została sfalsyfikowana.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *